Правила и условия

Общи условия

Използването на Уеб сайта на Grinders е обвързано от настоящите Общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) Уеб сайта Вие приемате и се съгласявате с Общите условия в него, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не използвайте Уеб сайта. С използването на Уеб сайта, Вие декларирате освен съгласието си с тях, също и, че имате правото и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребителя на информационната платформа – Уеб сайта и Grinders – собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на Уеб сайта.

I. ДЕФИНИЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ТЕКСТА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Парола е избран от Регистрирания потребител код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребителското име индивидуализира същия и който заедно с Потребителското име служи за достъп до Потребителския му профил.

2. Потребител е всяко лице, което ползва информацията, участва в дискусии, форуми и др. предоставяни посредством Уеб сайта.

3. Потребителско име е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в Уеб сайта.

4. Потребителски профил е обособена част Уеб сайта, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Grinders при регистрацията и съхранявана от Grinders, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да участва в дискусии, форуми и др., до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.

5. Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползува Услугите, достъпни чрез Уеб сайта.

6. Grinders е изцяло информационен източник за покер игри. Grinders представя уеб страници свързани с покер дейност, но не предоставя онлайн игрални услуги. На сайта не може да се правят залагания. Информацията, която Grinders предоставя трябва да се използва само с насочваща цел.

II. СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Grinders предоставя форум за генериране на Съдържание от потребители. Като Потребител, вие разбирате, че за всички опции, впечатления, известия, съвети, текстове, видео, снимки (включително снимки с линкове или свързани по друг начин чрез URL) и друго съдържание от какъвто и да било тип “Съдържание” предоставено от Потребители, които се намират и могат да бъдат открити на Уеб сайта, отговорност носи лицето(а) или институциите, изпратили Съдържанието до Уеб сайта. Вие приемате, че Grinders не може да проверява Съдържанието и съответно Grinders не носи каквато и да било отговорност за цялото или каквато и да е част от Съдържанието, която вие или друг Потребител или трета страна публикува или изпраща на Уеб сайта. Като условие за изпращането на Съдържание до Уеб сайта вие гарантирате и потвърждавате, че притежавате всички права за изпращаното Съдържание или че сте придобили необходимите права от собственика, за да изпращате или възпроизвеждате Съдържание на Сайта. Вие приемате също, че Grinders притежава неограничено право (но в никакъв случай обвързаност) да отхвърли или изключи от профила на Потребител цялото или част от предоставено от него/нея Съдържание, в случай че Grinders намери това за целесъобразно. Вие разбирате и се съгласявате, че всякакви загуби или щети, които възникнат вследствие на използване на каквото и да било изпратено, качено, изтеглено, стриймвано, публикувано, показано или направено публично достояние по друг начин от вас Съдържание, чрез Вашата употреба на Уеб сайта, е изцяло Ваша отговорност. Grinders не носи отговорност за каквото и да било публично показване или злоупотреба с Вашето Съдържание. Вие разбирате и се съгласявате, че може да станете обект на Съдържание, което е недостоверно, обидно, неприлично или нежелано и се съгласявате, че Grinders не може да бъде подвеждан под отговорност за каквито и да било нанесени Ви вреди вследствие на такова Съдържание.

Вие сте изцяло отговорни за вашите взаимоотношения с други Потребители на Уеб сайта на GrindersGrinders си запазва правото, но няма задължение, да наблюдава споровете между вас и други Потребители.

III. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вие сте изцяло отговорни за цялото съдържание, което изпращате до Grinders, както и последствията от него.

Вие се съгласявате да не използвате Уеб сайта за:

  • Изпращане на каквото и да било Съдържание към Grinders, чието възпроизвеждане би означавало нарушаване на авторски права или други права върху интелектуална собственост на трета страна;
  • Използване на каквато и да било онлайн услуга, предлагана от Grinders, за порнографски, неморални, непочтени или нелегални цели. Използването на Уеб сайта на Grinders за публикуване или друго разпространение на материал с порнографско, наказуемо, клеветническо или друго непочтено или нелегално съдържание е забранено. Забранено е и разпространението на материал от престъпни и/или забранени групи. Пренебрегването на тези Общи условия от вас или трета страна, която използва Услугата с Ваше позволение може да доведе до незабавно прекратяване на достъпа ви до използване или достъп до Услугата. Grinders си запазва правото да предявява претенции за компенсации на база обезщетение във връзка с нарушаване на Общите условия;
  • Рекламиране и изпращане на писма до множество потребители;
  • Предоставяне на невярна или неясна информация или регистрация под фалшива идентичност;
  • Клевета или дразнене на други потребители по какъвто и да било начин;
  • Опит за осъществяване на непозволен достъп до каквато и да било https://grinders.org/bg/ Услуга, данни, мрежа или система;
  • Увреждане на мрежата на Grinders, включваща Уеб сайта
  • Качване, публикуване, изпращане по имейл, изпращане или предоставяне по какъвто и да било друг начин на Съдържание, което е незаконно, увреждащо, заплашително, обидно, клеветническо, вулгарно, нецензурно, омразно или расистко или нежелано по друг начин.

Grinders си запазва правото (1) временно или завинаги да отстранява Потребители, които нарушават закона, тези Общи условия или по всяка друга причина, която Grinders намира като сериозно нарушение на Услугата и (2) да премахва Съдържание от Уеб сайта.

IV. ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание, публикувано от Grinders на Уеб сайта (освен изпращаното от потребители), включително, без ограничение, изображения, фотографии, графики, анимации, видео, аудио и текст са собственост на Grinders и/или неговите партньори и е защитено с авторско право и друга интелектуална собственост или други права върху собственост. Вие се съгласявате, че като използвате Уеб сайта и която и да било Услуга, не придобивате права върху Съдържание на Уеб сайта или която и да било част. Копиране и/или изменяне на цялото или част от Съдържанието на Уеб сайта, особено за търговска или рекламна употреба, изисква предварителното писмено разрешение на Grinders. Правенето на копия или изменянето (чрез записи или отпечатване) на мнения, прегледи или други изявления за лична и не търговска употреба е разрешение, стига легенди или други указания да не бъдат фалшифицирани или изтривани. Всяко друго копиране, изменяне, разпространение или публикуване на Съдържанието на Уеб сайта, без предварително писмено разрешение от Grinders е забранено.

V. ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Уеб сайтът може да съдържа хипервръзки и референции към други уеб сайтове. Grinders може, от време на време, по свое усмотрение, да премахва или добавя хипервръзки към други уеб сайтове. Тези хипервръзки се предоставят за ваше улеснение и достъп до всякакви такива уеб сайтове е на ваша отговорност. Насърчаваме ви да се запознавате с правилата и условията, конфиденциалната политика и други политики на такива уеб сайтове преди да ги използвате. Ние не преглеждаме, одобряваме, наблюдаваме, подкрепяме, гарантираме или правим каквито и да било представяния по отношение на такива уеб сайтове. Grinders в никакъв случай не носи отговорност за информацията намираща се на такива уеб сайтове, техните практики или за начина, по който ги използвате или неспособността ви да използвате такива уеб сайтове. Вие изрично ни освобождавате от каквато и да било отговорност, произтичаща от използването на уеб сайтове на трети страни.

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Grinders полага усилия да гарантира, че информацията, предоставена на Уеб сайта, е точна по всяко време. Въпреки това, Grinders не може да гарантира, че такава информация ще бъде без грешки и не може да ни бъде търсена отговорност за това. Grinders не поема отговорност за каквито и да било грешки и пропуски и си запазва правото да променя информация, спецификации и описания на всяка изброена Услуга. Въпреки че ще се стремим да коригираме грешки и пропуски възможно най-бързо след като бъдем уведомявани за тях, вие се съгласявате, че използването на информацията от Уеб сайта на Grinders е по Ваше усмотрение и на Ваш риск.

Вие изрично разбирате и се съгласявате, че Grinders не може да бъде подвеждан под отговорност от вас или която и да било трета страна за каквито и да било директни, индиректни, инцидентни, специални, последващи или примерни щети, включително, без ограничение, щети от загуби на печалби, добра воля, употреба, данни или други нематериални загуби (дори ако Grinders е била осведомен за такива щети).

VII. НАРУШЕНИЯ

Моля, информирайте ни за каквито и да било нарушения на тези Общи условия чрез нашата Форма за контакт.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Grinders си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или прекратява, временно или завинаги достъпа до Уеб сайта (или всяка част от нея) с или без предизвестие до вас. Вие се съгласявате, че Grinders не може да бъде подвеждана под отговорност пред вас или която и да било трета страна за каквато и да било промяна, преустановяване или прекратяване на достъпа до Уеб сайта. В допълнение, Grinders може да променя тези Общи условия по всяко време. Ако правим промени по тези Общи условия, ще публикуваме изменената им версия на Уеб сайта. Насърчаваме ви често да посещавате Уеб сайта, за да проверявате за направени по тези Общи условия промени. За да ви улесним в проверяване за изменения ще публикуваме датата на последна промяна на Общите условия най-долу на страницата. Като продължавате да използвате Уеб сайта след всяко такава промяна, вие се съгласявате с новите Общи условия. Ако не сте съгласни с което и да било от тези условия, не използвайте Уеб сайта.

IX. ОБЩИ ПРАВИЛА

Тези Общи условия и всички други юридически задължителни уведомления, публикувани от Grinders на Уеб сайта съставляват цялостното споразумение между вас и Grinders, засягащо използването на настоящия уеб сайт. Ако която и да било клауза от тези Общи условия бъде обявена за невалидна от съд или компетентна юрисдикция, невалидността на такава клауза няма да влияе на валидността на останалите клаузи на тези Общи условия, които остават в сила. Никаква отмяна на което и да било условие по тези Общи условия следва да се се счита за последваща или продължителна отмяна на това условие или което и да било друго условие и неспособността на Grinders да отстоява каквито и да било права или клаузи по тези Общи условия не следва да се считат за отмяна на това условие или клауза.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Grinders гарантира защитата на личните ви данни при регистрацията Ви. Предприемаме съответни действия за защита на личната информация на Потребителите колективно, съхранявана или използвана от нас.

Политика за поверителност на личните данни

Политиката за поверителност на личните данни обхваща съдържанието на уебсайта на www.grinders.org.

Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържания от нас уеб сайт и описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме. Към момента такива данни са т.нар. „бисквитки“ (HTTP cookie).

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018г. При необходимост ще се актуализира периодично на този сайт.

Какви услуги предоставяме?

Без да е напълно изчерпателен списъкът, предоставяме следните основни онлайн услуги:

Чрез www.grinders.org/bg предлагаме медийно съдържание, отразяващо актуални събития и предоставяме възможност за коментиране от потребители.

Предоставяме и информация за услуги и промоции, предлагани от онлайн покер оператори.

За да можем да предоставяме услуги с необходимото качество, разчитаме на генериране на приходи основно от онлайн реклама.

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите на поддържаните от нас сайтове. Те не са предназначени за лица на възраст под 18г.

Защо събираме и обработваме данни?

Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.

За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

В сайта на www.grinders.org/bg събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Име – не се използва за маркетингови цели, не се предоставя на трети лица

Имейл – не се използва за маркетингови цели, не се предоставя на трети лица

Дата на раждане – единствено, за да удостоверим, че потребителите на сайта са над 18 години. Не се използва за маркетингови цели, не се предоставя на трети лица

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

  • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
  • Колко време отделяте в даден сайт;
  • В коя страница или статия сте влизали;
  • Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
  • Анонимизирани отговори от гласуване в онлайн анкети;
  • Демографски данни и др.

Какви данни ни предоставяте Вие?

Сайтът на www.grinders.org/bg има регистрационна форма за име, дата на раждане и адрес на електронна поща.

На кого споделяме вашите данни, събирани при нас?

Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайтовете от портфолиото ни и позволяват идентифицирани, не се предоставят на други лица или компании.

Можем да предоставим информация съхранявана при нас по причини от правен характер, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на www.grinders.org/bg или на други потребители при наличие на правен спор.

Предоставяме ли възможност за събиране на данни от трети страни?

Действията ви на страниците поддържани от нас могат да доведат до автоматизирано предоставяне на данни на наши партньори за осъществяване основно на рекламни и статистически цели. Това става посредством бисквитки или други уникални идентификатори. Тези партньори, за да оперират с нас, спазват сходни политики за поверителност базирани на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Без да е изчерпателен списъкът, такива са например: Google със съответните свои продукти, Facebook със съответните продукти, Gemius и др.

Какви инструменти за автоматично събиране на данни използваме?

Събираме данни и предоставяме такава възможност на трети страни, чрез използване на „бисквитки“. „Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме бисквитки?

Според преследваната цел ние използваме „бисквитки“ за следните категории на употреба:

Конфигуриране на услугите Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайтовете.

Сигурност Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Процеси Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Рекламиране Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, подобряване на отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

Състояние на сесията „Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Статистика и анализ Чрез „бисквитки“ се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Google Analytics.

Как да изтриете или забраните “бисквитки”?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на интересите Ви (персонализирана реклама), посетете www.youronlinechoices.eu/bg

При въпроси можете да се свържете с нас на grindsupp@gmail.com.

Последна актуализация на: 15 юни, 2018г.

Scroll to Top