1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Моля ако може някой да сподели ръце за 40 нл .
    Предварително благодаря !!!
    Скайпа ми е sirtoni007
    И ако може да си дадете мнение за това ниво и основни насоки и препоръки !!!