1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. [​IMG]

    Разбира се не може да се очаква нещо по-добро като се качи нивото в Прима. Това е, за да стимулира да ходя да си ги бия на 4НЛ и да качвам нивото със скапани 60 БИ!