1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
Color
Background color
Background image
Border Color
Font Type
Font Size
  1. Потче Наш, Който си на масата!

    Да се свети Твоят покет, да бъде Твоят флоп, да дойдат Твоите карти, както на търна, така и на ривъра. Насъщния чифт дай (или сет) и прости нам блъфовете ни както и ние фолдваме на длъжниците си; и не въведи нас в лоши колове, но избави ни от слоуплейващи, защото Твои са картите, и добрият, и лошият рън. All-in.


    Поздрав за всички вярващи-грайндващи и специално за Brobebrato